ข่าวกิจกรรม

วันแม่แห่งชาติ

อ่านต่อ


วันแม่แห่งชาติ

อ่านต่อ


วันแม่แห่งชาติ

อ่านต่อ

วันแม่แห่งชาติ

อ่านต่อ

 

อ่านทั้งหมด

(6 ม.ค. 60)

ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าร้านค้าสถานีขนส่งเทศบาลเมืองเสนา...

(6 ม.ค. 60)

ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าร้านค้าสถานีขนส่งเทศบาลเมืองเสนา...

(6 ม.ค. 60)

ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าร้านค้าสถานีขนส่งเทศบาลเมืองเสนา...

(6 ม.ค. 60)

ประกาศ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ ภายในเขตเทศบาล อำเภอเ...

(6 ธ.ค. 59)

ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าร้านค้าสถานีขนส่งเทศบาลเมืองเสนา...

(6 ธ.ค. 59)

ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าร้านค้าสถานีขนส่งเทศบาลเมืองเสนา...

(6 ธ.ค. 59)

ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าร้านค้าสถานีขนส่งเทศบาลเมืองเสนา...

(3 พ.ย. 59)

ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าล็อคของเทศบาลเมืองเสนา...

(3 พ.ย. 59)

ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าล็อคของเทศบาลเมืองเสนา...

(3 พ.ย. 59)

ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าล็อคของเทศบาลเมืองเสนา...

(28 ต.ค. 59)

ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าร้านค้าสถานีขนส่งเทศบาลเมืองเสนา...

(28 ต.ค. 59)

ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าร้านค้าสถานีขนส่งเทศบาลเมืองเสนา...

(28 ต.ค. 59)

ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าร้านค้าสถานีขนส่งเทศบาลเมืองเสนา...

(13 ก.ค. 58)

ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ ภายในเขตเทศบาลฯ อันต้องเสียภาษีโรงเ...

(2 ก.ค. 58)

สอบถามความสมัครใจในการโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาลสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ...

 

 

อ่านทั้งหมด

(23 ก.พ. 60)

ประกาศ เรื่อง ขอเลื่อนวัน เวลา ในการเสนอราคาประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบยกถังคอนเทรนเนอร์ ด้วย...

(22 ก.พ. 60)

ประุกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2560...

(22 ก.พ. 60)

ประุกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2560...

(22 ก.พ. 60)

ประุกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2560...

(22 ก.พ. 60)

ประุกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2560...

(22 ก.พ. 60)

ประุกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2560...

(22 ก.พ. 60)

ประุกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2560...

(10 ก.พ. 60)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียน (อาคาร 2) เป็นห้องเรียน...

(9 ก.พ. 60)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางออกสนามกีฬาทางเข้าอัฒจันทร์...

(8 ก.พ. 60)

ประกาศ เรื่อง ขอเลื่อนวัน เวลา ในการเสนอราคาประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบยกถังคอนเทรนเนอร์ ด้วย...

(7 ก.พ. 60)

ประกาศ เรื่อง การคำนวณราคากลางจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายทางออกสนามกีฬาทางเข้าอัฒจันทร์...

(7 ก.พ. 60)

ประกาศ เรื่อง การคำนวณราคากลางจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายทางออกสนามกีฬาทางเข้าอัฒจันทร์...

(7 ก.พ. 60)

ประกาศ เรื่อง การคำนวณราคากลางจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายทางออกสนามกีฬาทางเข้าอัฒจันทร์...

(7 ก.พ. 60)

ประกาศ เรื่อง การคำนวณราคากลางจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายทางออกสนามกีฬาทางเข้าอัฒจันทร์...

(7 ก.พ. 60)

ประกาศ เรื่อง การคำนวณราคากลางจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายทางออกสนามกีฬาทางเข้าอัฒจันทร์...

(6 ก.พ. 60)

ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปี (เพิ่มเติม)...

(6 ก.พ. 60)

ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปี (เพิ่มเติม)...

(6 ก.พ. 60)

ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปี (เพิ่มเติม)...

(2 ก.พ. 60)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)...

(2 ก.พ. 60)

ประกาศ เรื่อง การคำนวณราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงและต่อเติมอาคารเรียน (อาคาร 2) เป็นห้องเรียน...

 

 

อ่านทั้งหมด

ยังไม่มีเอกสารดาวน์โหลด