ข่าวกิจกรรม

วันแม่แห่งชาติ

อ่านต่อ


วันแม่แห่งชาติ

อ่านต่อ


วันแม่แห่งชาติ

อ่านต่อ

วันแม่แห่งชาติ

อ่านต่อ

 

อ่านทั้งหมด

(6 ม.ค. 60)

ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าร้านค้าสถานีขนส่งเทศบาลเมืองเสนา

(6 ม.ค. 60)

ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าร้านค้าสถานีขนส่งเทศบาลเมืองเสนา

(6 ม.ค. 60)

ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าร้านค้าสถานีขนส่งเทศบาลเมืองเสนา

(6 ม.ค. 60)

ประกาศ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ ภายในเขตเทศบาล อำเภอเ...

(6 ธ.ค. 59)

ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าร้านค้าสถานีขนส่งเทศบาลเมืองเสนา

(6 ธ.ค. 59)

ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าร้านค้าสถานีขนส่งเทศบาลเมืองเสนา

(6 ธ.ค. 59)

ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าร้านค้าสถานีขนส่งเทศบาลเมืองเสนา

(3 พ.ย. 59)

ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าล็อคของเทศบาลเมืองเสนา

(3 พ.ย. 59)

ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าล็อคของเทศบาลเมืองเสนา

(3 พ.ย. 59)

ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าล็อคของเทศบาลเมืองเสนา

(28 ต.ค. 59)

ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าร้านค้าสถานีขนส่งเทศบาลเมืองเสนา

(28 ต.ค. 59)

ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าร้านค้าสถานีขนส่งเทศบาลเมืองเสนา

(28 ต.ค. 59)

ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าร้านค้าสถานีขนส่งเทศบาลเมืองเสนา

(13 ก.ค. 58)

ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ ภายในเขตเทศบาลฯ อันต้องเสียภาษีโรงเ...

(2 ก.ค. 58)

สอบถามความสมัครใจในการโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาลสายงานผู้บริหารสถานศึกษา

 

 

อ่านทั้งหมด

(23 มี.ค. 60)

ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะบริเวณสถานีขนส่งเทศบาลเมืองเสนา

(23 มี.ค. 60)

ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปี (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

(23 มี.ค. 60)

ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปี (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

(23 มี.ค. 60)

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

(23 มี.ค. 60)

ประกาศ เรื่อง ขอเลื่อนวัน เวลา ในการเสนอราคาประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบยกถังคอนเทรนเนอร์ ด้วย...

(17 มี.ค. 60)

ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

(17 มี.ค. 60)

ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

(17 มี.ค. 60)

ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

(17 มี.ค. 60)

ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

(10 มี.ค. 60)

ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรอบสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเสนา...

(10 มี.ค. 60)

ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรอบสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเสนา...

(10 มี.ค. 60)

ประกาศ เรื่อง ขอเลื่อนวัน เวลา ในการเสนอราคาประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบยกถังคอนเทรนเนอร์ ด้วย...

(27 ก.พ. 60)

ประกาศ เรื่อง การคำนวณราคากลางจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรอบสถานีขนส่งผู้โดยสา...

(27 ก.พ. 60)

ประกาศ เรื่อง การคำนวณราคากลางจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรอบสถานีขนส่งผู้โดยสา...

(27 ก.พ. 60)

ประกาศ เรื่อง การคำนวณราคากลางจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรอบสถานีขนส่งผู้โดยสา...

(27 ก.พ. 60)

ประกาศ เรื่อง การคำนวณราคากลางจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรอบสถานีขนส่งผู้โดยสา...

(27 ก.พ. 60)

ประกาศ เรื่อง การคำนวณราคากลางจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรอบสถานีขนส่งผู้โดยสา...

(27 ก.พ. 60)

ประกาศ เรื่อง การคำนวณราคากลางจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรอบสถานีขนส่งผู้โดยสา...

(23 ก.พ. 60)

ประกาศ เรื่อง ขอเลื่อนวัน เวลา ในการเสนอราคาประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบยกถังคอนเทรนเนอร์ ด้วย...

(22 ก.พ. 60)

ประุกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2560

 

 

อ่านทั้งหมด

ยังไม่มีเอกสารดาวน์โหลด