ข่าวกิจกรรม

วันแม่แห่งชาติ

อ่านต่อ


วันแม่แห่งชาติ

อ่านต่อ


วันแม่แห่งชาติ

อ่านต่อ

วันแม่แห่งชาติ

อ่านต่อ

 

อ่านทั้งหมด

(6 ม.ค. 60)

ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าร้านค้าสถานีขนส่งเทศบาลเมืองเสนา...

(6 ม.ค. 60)

ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าร้านค้าสถานีขนส่งเทศบาลเมืองเสนา...

(6 ม.ค. 60)

ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าร้านค้าสถานีขนส่งเทศบาลเมืองเสนา...

(6 ม.ค. 60)

ประกาศ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ ภายในเขตเทศบาล อำเภอเ...

(6 ธ.ค. 59)

ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าร้านค้าสถานีขนส่งเทศบาลเมืองเสนา...

(6 ธ.ค. 59)

ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าร้านค้าสถานีขนส่งเทศบาลเมืองเสนา...

(6 ธ.ค. 59)

ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าร้านค้าสถานีขนส่งเทศบาลเมืองเสนา...

(3 พ.ย. 59)

ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าล็อคของเทศบาลเมืองเสนา...

(3 พ.ย. 59)

ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าล็อคของเทศบาลเมืองเสนา...

(3 พ.ย. 59)

ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าล็อคของเทศบาลเมืองเสนา...

(28 ต.ค. 59)

ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าร้านค้าสถานีขนส่งเทศบาลเมืองเสนา...

(28 ต.ค. 59)

ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าร้านค้าสถานีขนส่งเทศบาลเมืองเสนา...

(28 ต.ค. 59)

ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าร้านค้าสถานีขนส่งเทศบาลเมืองเสนา...

(13 ก.ค. 58)

ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ ภายในเขตเทศบาลฯ อันต้องเสียภาษีโรงเ...

(2 ก.ค. 58)

สอบถามความสมัครใจในการโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาลสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ...

 

 

อ่านทั้งหมด

(9 ม.ค. 60)

ประกาศ เรื่อง ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบยกถังคอนเทรนเนอร์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์...

(9 ม.ค. 60)

ประกาศ เรื่อง ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะแบบยกถังคอนเทรนเนอร์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์...

(9 ม.ค. 60)

ประกาศ เรื่อง การตรวจการจ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์ประเภทลานคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชน (เขต ค.)...

(30 ธ.ค. 59)

ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559...

(30 ธ.ค. 59)

ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559...

(30 ธ.ค. 59)

ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559...

(30 ธ.ค. 59)

ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559...

(30 ธ.ค. 59)

ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559...

(23 ธ.ค. 59)

ประกาศ เรื่อง การคำนวณราคากลางจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่ง...

(23 ธ.ค. 59)

ประกาศ เรื่อง การคำนวณราคากลางจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่ง...

(23 ธ.ค. 59)

ประกาศ เรื่อง การคำนวณราคากลางจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่ง...

(20 ธ.ค. 59)

ประกาศ เรื่อง การคำนวณราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบยกถังคอนเทรนเนอร์...

(20 ธ.ค. 59)

ประกาศ เรื่อง การคำนวณราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบยกถังคอนเทรนเนอร์...

(20 ธ.ค. 59)

ประกาศ เรื่อง การคำนวณราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบยกถังคอนเทรนเนอร์...

(20 ธ.ค. 59)

ประกาศ เรื่อง การคำนวณราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบยกถังคอนเทรนเนอร์...

(20 ธ.ค. 59)

ประกาศ เรื่อง การคำนวณราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบยกถังคอนเทรนเนอร์...

(20 ธ.ค. 59)

ประกาศ เรื่อง การคำนวณราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบยกถังคอนเทรนเนอร์...

(20 ธ.ค. 59)

ประกาศ เรื่อง การคำนวณราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบยกถังคอนเทรนเนอร์...

(20 ธ.ค. 59)

ประกาศ เรื่อง การคำนวณราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบยกถังคอนเทรนเนอร์...

(16 ธ.ค. 59)

ประกาศ เรื่อง การคำนวณราคากลางจ้างปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะบริเวณสถานีขนส่งเทศบาลเมืองเสนา...

 

 

อ่านทั้งหมด

ยังไม่มีเอกสารดาวน์โหลด