ข่าวกิจกรรม

วันแม่แห่งชาติ

อ่านต่อ


วันแม่แห่งชาติ

อ่านต่อ


วันแม่แห่งชาติ

อ่านต่อ

วันแม่แห่งชาติ

อ่านต่อ

 

อ่านทั้งหมด

(24 เม.ย. 60)

24 เมษายน วันเทศบาล

(6 ม.ค. 60)

ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าร้านค้าสถานีขนส่งเทศบาลเมืองเสนา

(6 ม.ค. 60)

ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าร้านค้าสถานีขนส่งเทศบาลเมืองเสนา

(6 ม.ค. 60)

ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าร้านค้าสถานีขนส่งเทศบาลเมืองเสนา

(6 ม.ค. 60)

ประกาศ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ ภายในเขตเทศบาล อำเภอเ...

(6 ธ.ค. 59)

ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าร้านค้าสถานีขนส่งเทศบาลเมืองเสนา

(6 ธ.ค. 59)

ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าร้านค้าสถานีขนส่งเทศบาลเมืองเสนา

(6 ธ.ค. 59)

ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าร้านค้าสถานีขนส่งเทศบาลเมืองเสนา

(3 พ.ย. 59)

ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าล็อคของเทศบาลเมืองเสนา

(3 พ.ย. 59)

ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าล็อคของเทศบาลเมืองเสนา

(3 พ.ย. 59)

ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าล็อคของเทศบาลเมืองเสนา

(28 ต.ค. 59)

ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าร้านค้าสถานีขนส่งเทศบาลเมืองเสนา

(28 ต.ค. 59)

ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าร้านค้าสถานีขนส่งเทศบาลเมืองเสนา

(28 ต.ค. 59)

ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าร้านค้าสถานีขนส่งเทศบาลเมืองเสนา

(13 ก.ค. 58)

ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ ภายในเขตเทศบาลฯ อันต้องเสียภาษีโรงเ...

(2 ก.ค. 58)

สอบถามความสมัครใจในการโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาลสายงานผู้บริหารสถานศึกษา

 

 

อ่านทั้งหมด

(21 เม.ย. 60)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเวทีเอนกประสงค์อาคารหอประชุมเสนาบดี

(20 เม.ย. 60)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กของโรงเรียนเสนาบดี

(19 เม.ย. 60)

ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กของโรงเรียนเสนาบดี

(19 เม.ย. 60)

ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กของโรงเรียนเสนาบดี

(19 เม.ย. 60)

ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กของโรงเรียนเสนาบดี

(19 เม.ย. 60)

ประกาศ เรื่อง จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กของโรงเรียนเสนาบดี

(10 เม.ย. 60)

ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างกำจัดขยะมูลฝอยสะสมตกค้างโดยวิธีฝังกลบ บริเวณศูนย์กำจัดขยะเทศบาลเมื...

(10 เม.ย. 60)

ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างกำจัดขยะมูลฝอยสะสมตกค้างโดยวิธีฝังกลบ บริเวณศูนย์กำจัดขยะเทศบาลเมื...

(7 เม.ย. 60)

ประกาศ เรื่อง การคำนวณราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงใต้ถุนอาคารหอประชุมเสนาบดีเป็นโรงอาหาร

(7 เม.ย. 60)

ประกาศ เรื่อง การคำนวณราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงใต้ถุนอาคารหอประชุมเสนาบดีเป็นโรงอาหาร

(7 เม.ย. 60)

ประกาศ เรื่อง การคำนวณราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงใต้ถุนอาคารหอประชุมเสนาบดีเป็นโรงอาหาร

(7 เม.ย. 60)

ประกาศ เรื่อง การคำนวณราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงใต้ถุนอาคารหอประชุมเสนาบดีเป็นโรงอาหาร

(7 เม.ย. 60)

ประกาศ เรื่อง การคำนวณราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงใต้ถุนอาคารหอประชุมเสนาบดีเป็นโรงอาหาร

(7 เม.ย. 60)

ประกาศ เรื่อง การคำนวณราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงใต้ถุนอาคารหอประชุมเสนาบดีเป็นโรงอาหาร

(7 เม.ย. 60)

ประกาศ เรื่อง การคำนวณราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงใต้ถุนอาคารหอประชุมเสนาบดีเป็นโรงอาหาร

(7 เม.ย. 60)

ประกาศ เรื่อง การคำนวณราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงใต้ถุนอาคารหอประชุมเสนาบดีเป็นโรงอาหาร

(7 เม.ย. 60)

ประกาศ เรื่อง การคำนวณราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างเวทีเอนกประสงค์อาคารหอประชุมเสนาบดี

(7 เม.ย. 60)

ประกาศ เรื่อง การคำนวณราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างเวทีเอนกประสงค์อาคารหอประชุมเสนาบดี

(7 เม.ย. 60)

ประกาศ เรื่อง การคำนวณราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างเวทีเอนกประสงค์อาคารหอประชุมเสนาบดี

(7 เม.ย. 60)

ประกาศ เรื่อง การคำนวณราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างเวทีเอนกประสงค์อาคารหอประชุมเสนาบดี

 

 

อ่านทั้งหมด

ยังไม่มีเอกสารดาวน์โหลด