ข่าวกิจกรรม

วันแม่แห่งชาติ

อ่านต่อ


วันแม่แห่งชาติ

อ่านต่อ


วันแม่แห่งชาติ

อ่านต่อ

วันแม่แห่งชาติ

อ่านต่อ

 

อ่านทั้งหมด

(24 เม.ย. 60)

24 เมษายน วันเทศบาล

(6 ม.ค. 60)

ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าร้านค้าสถานีขนส่งเทศบาลเมืองเสนา

(6 ม.ค. 60)

ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าร้านค้าสถานีขนส่งเทศบาลเมืองเสนา

(6 ม.ค. 60)

ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าร้านค้าสถานีขนส่งเทศบาลเมืองเสนา

(6 ม.ค. 60)

ประกาศ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ ภายในเขตเทศบาล อำเภอเ...

(6 ธ.ค. 59)

ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าร้านค้าสถานีขนส่งเทศบาลเมืองเสนา

(6 ธ.ค. 59)

ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าร้านค้าสถานีขนส่งเทศบาลเมืองเสนา

(6 ธ.ค. 59)

ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าร้านค้าสถานีขนส่งเทศบาลเมืองเสนา

(3 พ.ย. 59)

ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าล็อคของเทศบาลเมืองเสนา

(3 พ.ย. 59)

ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าล็อคของเทศบาลเมืองเสนา

(3 พ.ย. 59)

ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าล็อคของเทศบาลเมืองเสนา

(28 ต.ค. 59)

ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าร้านค้าสถานีขนส่งเทศบาลเมืองเสนา

(28 ต.ค. 59)

ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าร้านค้าสถานีขนส่งเทศบาลเมืองเสนา

(28 ต.ค. 59)

ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าร้านค้าสถานีขนส่งเทศบาลเมืองเสนา

(13 ก.ค. 58)

ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ ภายในเขตเทศบาลฯ อันต้องเสียภาษีโรงเ...

(2 ก.ค. 58)

สอบถามความสมัครใจในการโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาลสายงานผู้บริหารสถานศึกษา

 

 

อ่านทั้งหมด

(29 พ.ค. 60)

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (จ้างก่อสร้างเวทีเอนกประสงค์อาคารหอประชุมเสนา...

(26 พ.ค. 60)

ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างงานซ่อมระบบควบคุมไฟฟ้าเตาเผาขยะเทศบาลเมืองเสนา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิ...

(26 พ.ค. 60)

ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างงานซ่อมระบบควบคุมไฟฟ้าเตาเผาขยะเทศบาลเมืองเสนา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิ...

(26 พ.ค. 60)

ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างงานซ่อมระบบควบคุมไฟฟ้าเตาเผาขยะเทศบาลเมืองเสนา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิ...

(25 พ.ค. 60)

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างยกระดับถนนทักษิณเสนา

(24 พ.ค. 60)

ประกาศ เรื่อง การคำนวณราคากลางจ้างก่อสร้างยกระดับถนนทักษิณเสนา

(24 พ.ค. 60)

ประกาศ เรื่อง การคำนวณราคากลางจ้างก่อสร้างยกระดับถนนทักษิณเสนา

(24 พ.ค. 60)

ประกาศ เรื่อง การคำนวณราคากลางจ้างก่อสร้างยกระดับถนนทักษิณเสนา

(24 พ.ค. 60)

ประกาศ เรื่อง การคำนวณราคากลางจ้างก่อสร้างยกระดับถนนทักษิณเสนา

(24 พ.ค. 60)

ประกาศ เรื่อง การคำนวณราคากลางจ้างก่อสร้างยกระดับถนนทักษิณเสนา

(24 พ.ค. 60)

ประกาศ เรื่อง การคำนวณราคากลางจ้างก่อสร้างยกระดับถนนทักษิณเสนา

(24 พ.ค. 60)

ประกาศ เรื่อง การคำนวณราคากลางจ้างก่อสร้างยกระดับถนนทักษิณเสนา

(24 พ.ค. 60)

ประกาศ เรื่อง การคำนวณราคากลางจ้างก่อสร้างยกระดับถนนทักษิณเสนา

(24 พ.ค. 60)

ประกาศ เรื่อง การคำนวนราคากลางจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเข้าศูนย์กำจัดข...

(24 พ.ค. 60)

ประกาศ เรื่อง การคำนวนราคากลางจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเข้าศูนย์กำจัดข...

(24 พ.ค. 60)

ประกาศ เรื่อง การคำนวนราคากลางจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเข้าศูนย์กำจัดข...

(24 พ.ค. 60)

ประกาศ เรื่อง การคำนวนราคากลางจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเข้าศูนย์กำจัดข...

(24 พ.ค. 60)

ประกาศ เรื่อง การคำนวนราคากลางจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเข้าศูนย์กำจัดข...

(23 พ.ค. 60)

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (จ้างปรับปรุงใต้ถุนอาคารหอประชุมเสนาบดีเป็นโร...

(23 พ.ค. 60)

ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2560

 

 

อ่านทั้งหมด

ยังไม่มีเอกสารดาวน์โหลด